Archief

Archive for oktober, 2007

Jan Wolkers en de Gereformeerden

oktober 27, 2007 Plaats een reactie

Prent van Vonk in Trouw 22 oktober 2007In vrijwel alle herdenkingsartikelen over de vorige week overleden Jan Wolkers wordt melding gemaakt van zijn gereformeerde afkomst. In Centraal Weekblad heb ik daar publiekelijk wat verder over nagedacht.

Advertenties
Categorieën:actualiteit

Het ambacht van het redigeren

oktober 21, 2007 Plaats een reactie

Academici worden afgerekend op hun wetenschappelijke productie. Men wordt geacht regelmatig te publiceren in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften. En minstens eens in de vier à vijf jaar moet er ook een boek het licht zien. Daarmee toont men aan de wetenschappelijk status waardig te zijn: Publish or perish. Dit leidt er toe dat er steeds mee wordt gepubliceerd.

Steeds vaker wordt de schrijver ook geacht zelf zijn/haar tekst zodanig vorm te geven dat deze zonder verdere inbreng van zetters of andere uitgeefkundige deskundigheid kan worden vermenigvuldigd. Men zou dit kunnen zien als een van de zegeningen van het computertijdperk, waarbij ieder de middelen heeft om teksten te kunnen vormgeven. In de praktijk blijkt dat dit vaak leidt tot slechte vormgeving, maar de kostenbesparing blijkt voor veel uitgevers belangrijker dan de kwaliteit van de vormgeving.

Hoe dan ook, er gaat tegenwoordig veel tijd zitten in het redigeren van teksten. De afgelopen tijd heb ik aan drie uitgaven zitten werken: de duitse vertaling van het boek van Cees Houtman en mij over de dochter van Jefta (uitgave door LIT Verlag), de teksten van de Kamper Bijbeldagen 2006 over het Godsbeeld (met gelukkig wel de nodige bijstand door uitgeverij Meinema) met daarin een bijdrage van mijn hand over het beeld van God in het Oude Testament en het laatste nummer van de Amsterdamse Cahiers, waarvoor ik ook nog het artikel van Eckhart Otto heb vertaald, een flinke klus.

Bij onderzoeksvisitaties is er weinig oog voor dit monnikenwerk. Ten onrechte.

Categorieën:over de Bijbel

Bijbellezen met het Leger des Heils

De afgelopen week heb ik aan een tweedaagse conferentie van medewerkers van het Leger des Heils deelgenomen. Mijn rol is die van “huisprofessor”, zoals een majoor mij noemt, aangezien ik al vele jaren mijn bijdrage op het gebied van de exegese bij cursussen en congressen van het Leger des Heils lever. Dat is een intensieve bezigheid, want men laat zich daar geen knollen voor citroenen verkopen. Vooral de vraag naar de relevantie wordt nadrukkelijk gesteld. Aan de andere kant krijg je er ook veel voor terug. Men heeft er zijn eigen spiritualiteit, waarbij naast de bekende daadkracht vooral ook de authenticiteit van centrale betekenis is.

Vanuit mijn ervaringen met het Leger des Heils schreef ik enkele maanden geleden een commentaar in Centraal Weekblad (6 juli 2007) bij het overlijden van majoor Bosshardt. In de gesprekken die ik de afgelopen dagen met enkele mensen uit haar naaste omgeving mocht voeren werd mij duidelijk hoezeer zij voortleeft in de mensen van het Leger des Heils die minder bekend zijn dan zij maar even betrokken en geïnspireerd als zij.

Categorieën:actualiteit