Archief

Archive for april, 2008

Leven na de dood

In 1986 ben ik gepromoveerd op een proefschrift over de vergelijking van het Oude Testament en de omringende culturen wat betreft de voorstellingen van het leven na de dood (Beatific Afterlife in Ancient Israel and in the Ancient Near East). Ook daarna heb ik er nog het een en ander over gepubliceerd. In zekere zin mag ik mij dus een deskundige noemen op dit terrein. Mijn kennis is echter indirect: ik houd me slechts bezig met de beschrijving van wat anderen hierover denken en berichten. Er zijn mensen die beweren dat ze ervaringsdeskundigen zijn. Ze hebben contact met doden of hebben een kijkje kunnen nemen over de rand van het leven. Op basis van wat ik er in de loop der jaren zo allemaal over heb gelezen meen ik een kritisch standpunt in te moeten nemen. Ik schreef er een stukje over in Centraal Weekblad.

Categorieën:actualiteit, over de Bijbel

Simson in de beeldende kunst

Deze maand nam ik deel aan een conferentie over Simson. Vanuit verschillende perspectieven werd nagedacht over de vraag of Simson nu als een held of als een dwaas gezien moet worden. Ik leverde een bijdrage over de manier waarop Simson wordt afgebeeld. Ter inleiding liet ik een filmpje met een compilatie van beelden zien, begeleid door twee popsongs gebaseerd op het thema van Simson en Delila: het liefelijke ‘Samson’ door Regina Spektor en het dramatische ‘Delila’ door Tom Jones. Dat geeft een aardig effect. Het geeft ook te denken over het beeld dat wij hebben van Simson. In mijn lezing gaf ik aandacht “The Looks of Samson” en aan de manier waarop hij volgens kunstenaars zelf keek. De beelden spreken een duidelijke taal.

In 2014 is het gepubliceerd: “The Looks of a Hero: Some Aspects of Samson in Fine Arts”, in: E. Eynikel, T. Nicklas (eds), Samson: Hero or Fool? The Many Faces of Samson (Themes in Biblical Literature 17), Leiden 2014, 197-209.

 

Categorieën:over de Bijbel