Archief

Archive for juni, 2008

Intercultureel Bijbellezen

Op 12 juni 2008 aanvaardde Hans de Wit zijn ambt als bijzonder hoogleraar op de “Leerstoel voor vrede en gerechtigheid”, ingesteld ter gedachtenis en voortzetting van denken en doen van bisschop Dom Hélder Câmara. Ik schreef er een stukje over in Centraal Weekblad. De persoon van “de bisschop der armen” spreekt nog steeds aan. En als dat niet zo is, dan moet hij op een goede manier ter sprake worden gebracht. Voor dat laatste is Hans de Wit zeer geschikt. Hij doet dat o.a. via het wereldwijde project van intercultureel Bijbellezen “Through the Eyes of the Other”. Daardoor komt de Bijbel goed tot zijn recht en leer je elkaar als Bijbellezers in heel verschillende situaties goed kennen. Beide dragen grensoverschrijdend bij aan vrede en gerechtigheid.

Advertenties
Categorieën:actualiteit, over de Bijbel

Leven en dood

Voor de feestbundel van (de vanwege zijn vriendelijke en deskundigheid zeer gewaardeerde) Marten Stol schreef ik een kort artikel aansluitend bij de thematiek van veel zijn publicaties. Hij heeft boeiende studies gepubliceerd over het dagelijks leven in het oude Mesopotamië en in het bijzonder de gezondheidszorg. Het leek me daarom aardig in te gaan op iets dat me is opgevallen bij het lezen van de Ugaritische mythe van Baäl, namelijk de relatie van deze god van de vruchtbaarheid tot de god van de dood. Ze vechten een strijd uit op leven en dood. Nu eens wint de een, dan weer de ander. Men zou verwachten dat in de mythe van Baäl uiteindelijk de god van het leven als overwinnaar uit de bus komt, maar als je goed leest zie je dat de strijd onbeslist blijft. Dat is ook levensecht.

Categorieën:over de Bijbel

Klaas Hendrikse en de Bijbel

Zaterdag 31 mei deed ik mee aan een studiemiddag over het boek van Klaas Hendrikse (zie hier de hoofdlijnen van mijn betoog). Ik was daar in de eerste plaats als schriftgeleerde. Daarom heb ik vooral aandacht besteed aan het probleem van de verhouding tussen Bijbel en traditie. Hendrikse wekt de indruk dat hij terug gaat naar de kern van het Godsgeloof zoals Mozes dat nog begreep, maar dat daarna langzamerhand verdwenen is onder een dikke laag van regels en dogma’s. Alsof hij zelf niet ook bepaald is door de traditie waarin hij staat.

Het blijkt ook aardig om Hendrikse met Mozes te vergelijken, tot op de omslag van zijn boek aan toe. Hij is er zelf mee begonnen. Ik moet constateren dat Mozes heel wat meer uitstraling heeft dan Hendrikse. Hij had zich ook beter met Prediker kunnen vergelijken. Daarmee heeft hij veel gemeen. Dan zou ook beter duidelijk gemaakt kunnen worden dat in de Bijbel en zijn tradities er wel degelijk plaats is voor twijfel. Het is de kunst daar goed mee om te gaan. Doordat Hendrikse zo hoog inzet, alsof hij Mozes zelf is, ontstaat niet alleen een vertekend beeld van God maar ook vertekend beeld van zijn eigen positie. Uiteindelijk is hij veel geloviger dan hij doet voorkomen.

Categorieën:over de Bijbel