Archief

Archive for juli, 2008

De Bijbel functioneel

Voor het tijdschrift Handelingen, tijdschrift voor praktische theologie schreef ik een bijdrage over “Bijbel en praktijk in de protestantse traditie“. Het thema van dit nummer is “de Bijbel functioneel” en sluit daarmee aan bij de serie De Bijbel literair, De Bijbel spiritueel en De Bijbel vertaald, waaraan ik ook in toenemende mate heb bijgedragen. “De Bijbel functioneel” is een boeiende poging om in kaart te brengen welke plaats de Bijbel inneemt in de verschillende geloofstradities. Hoe werkt die Bijbel nu in de praktijk? Iedereen roept nu wel dat het zo’n belangrijk boek is, maar wordt dat ook daadwerkelijk beleefd? Ik mocht dus iets schrijven over de protestanten. Het leek me niet zo interessant om te proberen het hele terrein in grote lijnen te schetsen. Ik heb ervoor gekozen om twee aansprekende voorbeelden te beschrijven: de heftige en zeer uiteenlopende reacties op de Nieuwe Bijbelvertaling en de kort oplaaiende en ook weer snel gesuste kwestie rondom de vrijgemaakte prof. Harinck die al te vrijmoedig sprak over zijn omgang met de Bijbel.

Categorieën:over de Bijbel

Bijbelse theologie in Afrika

Begin 2006 nam ik deel aan een conferentie in Stellenbosch. Met een groep mensen uit Afrika en Europa spraken we over de invloed die onze eigen achtergrond heeft op de manier waarop we Bijbel lezen. Voor het blad van de universiteit schreef ik een verslag. Daarin wordt duidelijk dat meer nog dan de conferentie een kerkdienst in een township grote indruk op mij maakte. Inmiddels is de bundel met bijdragen verschenen: African and European Readers of the Bible in Dialoque: In Quest of a Shared Meaning. Ik schrijf daarin iets over de manier waarop mijns inziens een brug geslagen kan worden tussen de westerse, historisch-kritische Bijbeluitleg en de lezing/toepassing van de tekst in een situatie zoals in Zuid-Afrika. Het is iets wat me sindsdien sterk bezig houdt. Als hoogleraar dient men zich tegenwoordig te profileren. Voor mij is de keus niet moeilijk: ik wil graag verder op deze ingeslagen weg op zoek naar een wetenschappelijk verantwoorde contextuele methode.

Categorieën:over de Bijbel

Oecumene

Soms is het helemaal niet leuk om kritisch te zijn. Op zoek naar een passend onderwerp voor het commentaar in Centraal Weekblad stuitte ik op de berichtgeving over het jubileum van de Raad van Kerken. De oecumene ligt mij na aan het hart. Ik heb als predikant ook altijd het contact en de samenwerking gezocht met collega’s van de andere kerken. Juist omdat ik het werk van binnen uit ken, voel ik ook aan waar de mogelijkheden en de beperkingen liggen. Helaas moet ik constateren dat momenteel de beperkingen sterker zijn dan de mogelijkheden. Het lijkt me verstandig om dat onder ogen te zien en om niet al te veel mooi weer te spelen. Dat laatste is echter binnen de huidige Raad van Kerken duidelijk wel het geval. Ik voelde me geroepen daar de vinger bij te leggen. De oecumene lijkt me meer gediend met realiteitszin. Overigens geloof ik er nog wel in. Daarin bevestigen mij de goede contacten die er steeds weer ontstaan op het grondvlak.

Categorieën:actualiteit