Archief

Archive for oktober, 2008

Over leesroosters en Jozef

Vandaag, op Israëlzondag, heb ik het leesrooster gevolgd en in de kerkdienst Matteüs 21:33-43 gelezen. Deze gelijkenis over de wijngaard met onwaardige pachters is een prima uitgangspunt voor een zinvolle gedachtewisseling over de moeilijke vraag naar de relatie tussen kerk en Israël. Minder enthousiast was ik over het begeleidende materiaal dat vanuit de dienstenorganisatie van de PKN aan de predikanten was aangeboden. Er zat nauwelijks lijn in en er leek in het exegetische deel onverantwoord geknipt te zijn. Ronduit storend is dat er niet echt gekozen wordt voor een passende lezing uit het Oude Testament. Er wordt volstaan met de vermelding wat er zo al op de verschillende leesroosters staat met een op de klank af geformuleerde poging ze in één zin aan elkaar te plakken.

Dat gebeurt ook met de in het alternatieve leesrooster genoemde lezing uit Genesis 37. Juist op deze zondag begint men met een doorgaande lezing van het verhaal van Jozef. Dat is een mooi initiatief, maar dat wil nog niet zeggen dat deze lezingen nu ook verbonden moeten worden met die uit het gebruikelijke leesrooster. Laat men zich liever concentreren op één verhaal.

Overigens draag ik mijn steentje bij aan dat laatste. Ik heb voor de maand november de exegetische en liturgische toelichting geschreven bij de lezingen uit Genesis 42-45 in Kind op Zondag.

Advertenties
Categorieën:over de Bijbel

Discussie rondom de doop

oktober 5, 2008 1 reactie

In de vergadering van de synode van de PKN van eind september werd er behalve over de mislukking van het nieuwe systeem voor ledenadministratie gelukkig ook nog gesproken over zaken die meer met de eigen aard van de kerk te maken hebben: over de doop en over de vraag hoe men om moet gaan met de vraag van mensen die zielsgraag bewust, als volwassene, gedoopt willen worden, maar daarvoor niet de ruimte krijgen omdat ze als kind zijn gedoopt. Daar was een degelijk rapport over geschreven. Binnen de Generale Raad van Advies hadden we daar positief kritisch naar gekeken en op gereageerd. Het haalde ook de voorpagina van Trouw. Tot mijn verrassing had een journalist er één element uit opgepikt: er wordt opgemerkt dat de doop meer is dan alleen maar een feestelijke gebeurtenis. Daar had hij van gemaakt dat de kerktop (dat woord alleen al!) tegen de doop als feest is. De doorgaans wel ingelichte Willem Breedveld verhief het tot een discussiepunt voor de lezers. Mijns inziens is dit ordinaire ruziezoekerij en dat heb ik ook geschreven in Centraal Weekblad. Inmiddels is ook een selectie van reacties geplaatst in de Trouw van zaterdag 4 september. Breedveld wenst nu de discussie af te sluiten met opnieuw een sneer naar die domme kerktop en stelt genadig voor om er nu maar zand over te gooien. Dat laatste moet wat mij betreft dan vooral gaan over die domme discussie in Trouw en niet over de echt belangrijke vragen rondom de doop.

Categorieën:actualiteit