Archief

Archive for november, 2008

Verandering?

november 9, 2008 Plaats een reactie

Zo ongeveer eens per maand lever ik de tekst voor het ‘commentaar van de redactie’ in Centraal Weekblad. Daarbij probeer ik natuurlijk zoveel mogelijk aan te sluiten bij de realiteit. De afgelopen week was dat moeilijk. Het was duidelijk dat bijna iedereen met belangstelling de verkiezingsstrijd in de USA volgde. Bij het verschijnen van het nummer van CW zou de uitslag bekend zijn. Het zou mooi zijn als ik daarop kon reageren. De kopij moet echter aan het begin van de week ingeleverd worden, op een moment dus dat nog niet zeker was wie zou gaan winnen. Ik stond voor de verzoeking om te gokken op de te verwachten overwinning van Obama. Waarschijnlijk zou de eindredacteur dat echter niet hebben toegelaten. Bovendien weet je ook maar nooit met die Amerikanen. Al eerder – tot tweemaal toe bij de verkiezing van George W. Bush – hebben zij laten zien heel anders te denken dan de gemiddelde Europeaan. Ik koos er dus voor om in te gaan op het door beide kandidaten centraal gestelde thema: verandering. Ik schreef er een zuinig stukje over. Misschien zou ik er, nu duidelijk geworden is dat Obama inderdaad gewonnen heeft, iets optimistischer over moeten zijn. Maar ik houd mijn twijfels. Het blijft mensenwerk en mensen moeten wel zelf willen veranderen.

Categorieën:actualiteit

Bidden

november 8, 2008 1 reactie

Lang geleden vroeg Klaas van der Kamp mij na een kerkdienst om de tekst van mijn gebeden, om die op de website van de Raad van Kerken te plaatsen. Ik kon hem toen niet van dienst zijn, want ik schrijf mijn gebeden doorgaans niet uit. Ik beloofde hem een en ander op papier te zetten. Daar kreeg ik spijt van. Het is makkelijker voor mij, zo ontdekte ik, om wetenschappelijke betogen te formuleren dan om gezeten achter de computer een gebed uit te schrijven. Pas kwam ik Klaas weer tegen en bevestigde ik onze afspraak. Het resultaat – een aantal gebeden die ik uitsprak tijdens twee kerkdiensten in Kampen op zondag 26 oktober 2008 – is nu te lezen op de genoemde website. Het was voor mij een goede oefening. Ook dit onderdeel van de liturgie verdient een zorgvuldige voorbereiding. Ik zie het ook als een training in het zoeken naar goede formuleringen. Voor mijn eigen beleving als voorganger is het belangrijk om me mede te laten leiden door de emoties van het moment en dus de gebeden niet vooraf uit te schrijven. Door het af en toe wel te doen word ik mij bewust van de keuzes die ik maak en kan ik voorkomen dat ik verval in al te gemakkelijk uitgesproken en daardoor wellicht holle frasen.

Categorieën:actualiteit

NBV Studiebijbel

november 1, 2008 Plaats een reactie

Deze week is de NBV Studiebijbel officieel gepresenteerd. Het is een mooi boek geworden. Dat was ook wel te verwachten, want er is lang aan gewerkt. Dat kan ik weten, want ik heb er ook enkele stukjes aan bijgedragen en wel aan Nahum, Habakuk en Zefanja. De kopij had ik al twee jaar geleden ingeleverd. Behalve mijn bewondering voor de fraaie uitgave heb ik ook mijn aarzelingen. Dat geldt niet zozeer voor dit boek, maar meer de vraag of het wel verantwoord is een Bijbel uit te geven zonder goede begeleiding. De NBV verscheen in 2004. De studiebijbel met de hoognodige aantekeningen kwam pas vier jaar later. Dat had wel eerder gemogen. Over dit onderwerp schreef ik een stukje voor Centraal Weekblad.

Categorieën:over de Bijbel

De hemel en ons aardse leven

november 1, 2008 Plaats een reactie

Voor het boekje Wie kan er aarden hier beneden?: over de betekenis van de hemel schreef ik een bijdrage over de manier waarop in het Oude Testament aangekeken wordt tegen de hemel. Ooit (in 1986) heb ik in mijn proefschrift betoogd dat het geloof in een leven na de dood en de hoop op Gods ingrijpen daarbij een veel grotere plaats innam in de godsdienst van het oude Israël dan de weinige teksten hierover in het Oude Testament doen vermoeden. Daar ben ik nog steeds van overtuigd. Dat neemt niet weg dat ook duidelijk is dat de lezer in het Oude Testament voortdurend naar het aardse leven wordt verwezen. Het geloof in een hemel en de hoop op een zalig leven na de dood staan niet op zichzelf. Het is niet zinvol om over dit onderwerp te gaan speculeren. Als erover gesproken wordt dan is het bedoeld om van daaruit de gelovige mens te helpen haar/zijn plek te vinden in dit aardse leven.

Categorieën:over de Bijbel