Archief

Archive for mei, 2009

Bijbelse theologie en Amsterdam

Afgelopen zaterdag was ik uitgenodigd om bij een bezoek van een delegatie van de Duitse kerk (EKD) aan de PKN iets te vertellen over de manier waarop momenteel aan Nederlandse theologische faculteiten Bijbelse theologie wordt gedoceerd. In het verslag van dat bezoek op de website van de PKN wordt voornamelijk aandacht geschonken aan de rede door bisschop Huber. Helaas was hij nog niet aanwezig toen ik mijn bijdrage leverde. En ik was zelf ook al weer met andere dingen bezig toen hij op maandag het gesprek inleidde. Hij legde daarbij de nadruk op de rol die de kerken zouden moeten spelen om wereldwijd aandacht te vragen voor mensenrechten. Dat sloot, zo stel ik nu achteraf vast, goed aan bij wat ik zaterdagmiddag te berde bracht. Ik vertelde toen over de aantrekkingskracht indertijd op studenten, waaronder veel Duitse, van de manier waarop in Amsterdam door Frans Breukelman c.s. Bijbelse theologie werd gedoceerd. De kracht van die benadering lag mijns inziens in de geslaagde verbinding tussen een goede lezing van de Bijbel, een heldere dogmatiek en een enthousiaste betrokkenheid bij de actualiteit. Het is goed om dat te blijven zoeken. Ik zie zelf die verbinding tegenwoordig vooral in de interculturele lezing van de Bijbel en dat heeft raakvlakken met de door bisschip Huber aangekaarte thematiek.

Categorieën:over de Bijbel

Jozua

Deze maand verscheen eindelijk deel 24 van de Amsterdamse Cahiers. Dat had eigenlijk nog in 2008 moeten gebeuren. Maar redactiewerk kost nu eenmaal veel tijd en bij uitgaven als deze moet dat allemaal naast het andere (wèl betaalde) werk gebeuren. Het is ook verstandig om jezelf niet al te veel op te (laten) jagen. Zeker bij een uitgave van de Amsterdamse Cahiers geldt dat het ook iets van liefhebberij heeft. Voor de wetenschappelijke status hoef je het niet te doen. Je hoopt wel dat er iets in doorklinkt van het werken met plezier aan de uitleg van de Bijbel.

Aan dit nummer heb ik weer eens een overzicht van het onderzoek bijgedragen. Het is niet de eerste keer dat ik dit doe. Het is ook niet de eerste keer dat dit uit nood geboren is. Het is vaak niet makkelijk om iemand te vinden die deze arbeidsintensieve klus op zich neemt. Ik vind het ook wel mooi werk om te doen: enig houvast bieden in de niet aflatende stroom van publicaties door te verzamelen, te schiften en te ordenen. Let ook op het passende slot.

Mijn tweede bijdrage is een artikel dat meer over Rechters dan over Jozua gaat. Dat (de uitleg van het boek Rechters) is immers het onderwerp waar ik me de komende tijd op wil concentreren. Bij al dat geschrijf op verzoek moet je goed opletten dat je de eigen onderzoeksdoelen niet uit het oog verliest. Nu liet een en ander zich deze keer goed combineren, omdat het begin van Rechters het slot van Jozua bijna woordelijk herhaalt.

Categorieën:over de Bijbel

De humor van de Bijbel

mei 2, 2009 2 reacties

Onlangs verscheen een artikel van mij in het tijdschrift Interpretatie over humor in de Bijbel. Dat is een bewerking van een uitgebreider stuk dat ik eerder voor Kabats, het blad van de theologische faculteit van de VU, schreef. Het is een boeiend onderwerp. Maar het is ook riskant om erover te schrijven. Humor is immers subjectief. Zo’n studie zegt waarschijnlijk ook heel veel over de schrijver zelf.

Categorieën:over de Bijbel

Het nut van conferenties

Het conferentieseizoen is dit jaar weer vroeg begonnen. De meeste bijeenkomsten voor mensen die zich zoals ik op wetenschappelijke wijze met de Bijbel bezig houden, zijn in de zomertijd. Met uitzondering van de allergrootste: de Annual Meeting van de Society of Biblical Literature die elk jaar ergens in november, kort voor Thanksgiving, in de VS gehouden wordt. Voor mij startte het dit jaar weer in Praag. Daar wordt elk jaar in de week na Pasen een Colloquium Biblicum gehouden. Dat is een kleinschalige bijeenkomst waar vooral mensen komen die enige affiniteit hebben met de manier waarop exegeten als Karel Deurloo (“Amsterdamse School”) en Bernd Diebner het Oude Testament benaderen. In een goede, open sfeer wordt daar met passie Bijbel gelezen. Ik was er nu voor de tweede keer en hoop dat het een goede traditie wordt dat men ook vanuit de PThU deelneemt, omdat er veel raakvlakken zijn met de manier waarop wij aan onze universiteit de Bijbelse theologie benaderen.

De conferentie vindt steeds in de week na Pasen plaats omdat men dan in Praag vakantie heeft. Bij ons is dat wat anders geregeld en ik moest allerlei afspraken verzetten. Ik had echter niet goed opgelet en daardoor moest ik op het laatste moment twee kerkdiensten afzeggen. Om mij te verantwoorden schreef ik een stukje in het kerkblad over het nut van conferenties.

Categorieën:Uncategorized