Archief

Archive for mei, 2010

Exegese zonder Hebreeuws?

Op de synode en in stukjes voor Christelijk Weekblad heb ik eerder steeds het belang van de kennis van de grondtalen voor de uitleg van de Bijbel benadrukt. Voor datzelfde CW moest ik nu een stukje schrijven over het boek van Hans Snoek waarin hij een methode presenteert waarbij men de Bijbel kan uitleggen zonder kennis van Hebreeuws of Grieks. Dat was op zich niet zo moeilijk, want het is een degelijk boek dat ik zonder aarzeling aan de geïnteresseerde Bijbellezer kan aanraden.

Op de voorpagina van CW staat een verwijzing naar mijn bespreking met als kop: “Moet je de grondtalen kennen om de bijbel te begrijpen?” Dat was niet mijn tekst. Het roept de suggestie op dat men eigenlijk wel zonder die kennis kan. Hans Snoek richt zich immers op de doelgroep van de h.b.o.-ers. Hij wil hen stimuleren om de Bijbel zo goed mogelijk te bestuderen. Hij zet zich echter gelukkig niet af tegen de academische benadering. En zo eindig ik mijn stukje ook: deskundige begeleiding blijft noodzakelijk. Het mag echter niet zo zijn – en daar heeft Hans Snoek groot gelijk in – dat de deskundigen de gewone lezer de lust tot lezen benemen. De kunst is om een goede wisselwerking te vinden, waarbij juist ook de vragen van de gewone lezer serieus genomen worden. Zo kan men ook samen onderzoeken hoe het toch komt dat die Bijbel steeds maar mensen blijft aanspreken.

Advertenties
Categorieën:over de Bijbel

De onderzoeker van morgen

In mijn vorige stukje slaakte ik een verzuchting over de last die ons tegenwoordig als onderzoekers wordt opgelegd. Ik was nog enigszins terneergeslagen door de uitkomst van een tussentijdse onderzoeksvisitatie, waarin ons wordt voorgehouden dat we ons meer aan de regels van het huidige academische spel moeten houden. Inmiddels heb ik mij herpakt. Daarvan moge mijn bijdrage aan PThUnie getuigen. Daarin houd ik mijn collega’s voor we in de toekomst ons onderzoek met meer samenhang en samenwerking moeten gaan aanpakken.

Een student reageerde dat de romantiek zo uit het onderzoek verdwijnt. Dat wil ik echter niet beweren. Door de dingen zakelijker aan te pakken en beter te organiseren komt er hopelijk juist meer ruimte voor inspiratie en vernieuwing. Ik wil mij in ieder geval niet laten terneer drukken door alle regelgeving. Daarvoor is het werk ook veel te leuk.

Categorieën:Uncategorized