Archief

Archive for oktober, 2010

Macht, God en kerk

oktober 18, 2010 Plaats een reactie

Van het een komt het ander. Ooit ontving ik de eervolle uitnodiging van Johannes de Moor om van hem het werk aan een commentaar op Rechters in de serie Historical Commentary of the Old Testament over te nemen. Om die reden vond ik het geen bezwaar om mij tussentijds met het vergelijkbare boek Jozua bezig te houden voor de meer populariserende serie Tekst en toelichting. Inmiddels had ik ook een commentaar op Nahum (over God als wreker) geschreven. Zo ontwikkelde ik als vredelievend persoon mij tot een deskundige op het gebied van de geweldsteksten in het Oude Testament. Dat leverde mij uitnodigingen op voor deelname aan projecten over Human Dignity (in samenwerking tussen Kampen en Stellenbosch) en Religion and Violence (samenwerking tussen HKI, IIMO en PThU) en nog een aantal conferenties en studiedagen. Zo werd ik ook uitgenodigd voor een bijeenkomst van de Raad van Kerk op 26 november 2010: de jaarlijkse ethieklezing, met deze keer als thema “Macht, God en kerk”. Ik diende daar André Droogers van repliek. De tekst van mijn bijdrage werd gepubliceerd in Christelijk Weekblad.

Advertenties
Categorieën:actualiteit