Archief

Archive for januari, 2011

De Herziene Statenvertaling

januari 22, 2011 Plaats een reactie

Sinds ik gevraagd werd om een boek te schrijven over de Nieuwe Bijbelvertaling (Het verhaal van een vertaling, 2005), laat dit boeiende fenomeen van al die pogingen om ons heilige boek om te zetten in de eigen taal mij niet meer los. Ik zat daarna in de redactie van de bundel De Bijbel vertaald (2007) en mocht me ook bemoeien met de discussie over de status van de NBV binnen onze kerken. Inmiddels doe ik mijn best om de serie Een vertaling om voor te lezen uit de kring van de “Amsterdamse school” nieuw leven in te blazen. We werken aan de uitgave van Jozua en pakken daarna de Pentateuch aan.

Het verzoek om iets te schrijven over de Herziene Statenvertaling viel dus bij mij in vruchtbare aarde. Het is aardig om dit project te zien tegen de achtergrond van wat er eerder zoal op dit terrein is gedaan. De principes zijn vele en de gevoeligheden zijn groot. De discussies zijn dus weer heftig, al zijn ze niet zo massaal als bij de NBV. Wat ook opvalt is dat er – net als bij de NBV – goede begeleidende informatie wordt gegeven. Dat gebeurde vooral tijdens het project. Nu de HSV eenmaal is verschenen is de nieuwe website overwoekerd met reclame voor het boek. In de links naar reacties in de pers mis ik ook een verwijzing naar het informatieve maar deels ook zeer kritische themanummer over de HSV van Met Andere Woorden.

Advertenties
Categorieën:over de Bijbel

Spreken over God

januari 21, 2011 Plaats een reactie

In de synodevergadering van het afgelopen najaar was er gelukkig meer te doen dan de onzalige “discussie” over de toekomst van de PThU. Eerder was er een boeiende bespreking geweest over een nota van Arjan Plaisier over de manier waarop we God in de kerkelijke gemeente ter sprake kunnen brengen. Dat leidde tot een pittige discussie en een daarop gebaseerd besluit dat de scriba de nota moest herschrijven voordat deze zou worden aangeboden aan de plaatselijke gemeenten. Dat is inmiddels gebeurd.

Dat betekent dat nu ook het boekje met achtergrondinformatie de deur uit mag. Daarin geef ik samen met een aantal collega’s informatie over de bronnen waaruit wij putten. Aan mij was dus de schone taak gegeven om iets te schrijven over de manier waarop God ter sprake wordt gebracht in het Oude Testament. Dat deed ik eerder ook in het inmiddels in de ramsj terecht gekomen boekje Over God. Daarin ging het vooral over een beschrijving van de godsdienst-historische gegevens, nu probeer ik een meer Bijbels theologische benadering. Het komt er op neer dat God vooral in relaties ter sprake komt. Ik beschrijf daarom vooral verschillende situatie waarin mensen (liefst man en vrouw) op een of andere manier het contact met God ervaren. Het betekent ook, zo betoog ik, dat je Bijbels gezien niet goed iets over God kunt zeggen wanneer je zelf niet betrokken bent bij dit onderwerp.

Categorieën:over de Bijbel