Archief

Archive for juni, 2011

Drewermann, Jona en de Bijbelwetenschap

In maart nam ik deel aan een studiedag van de Studiekring Drewermann Nederland. Men had mij gevraagd iets te zeggen over de relatie tussen Drewermann en de Bijbelwetenschap aan de hand van de uitleg van het boek Jona. Zoals meestal had ik mijn “lezing” niet uitgeschreven. Ik had een powerpoint met mooie plaatjes waaromheen ik mijn verhaal kon houden. Ik kon dus geen uitgewerkte tekst aanleveren voor de Nieuwsbrief. Daar had ik ook niet zo’n zin in, want ik vind het niet leuk om achteraf nog een keer op papier te zetten wat ik al improviserend en reagerend op de aanwezigen had gezegd.Ik heb dat ook met preken die men achteraf graag nog op schrift wil hebben.

Tot mijn verrassing bleek dat voor deze studiedag niet nodig te zijn. Onlangs ontving ik de nieuwsbrief met daarin een uitgebreid verslag van mijn lezing. Vervolgens is het dan natuurlijk wel spannend of het ook overeenkomt met het beeld dat ik zelf van mijn bijdrage had. Na lezing van de samenvatting door Mar van der Velden kan ik alleen maar vaststellen dat hij zijn werk bewonderenswaardig accuraat heeft gedaan. Het staat er soms waarschijnlijk mooier dan ik heb gezegd.

Advertenties
Categorieën:over de Bijbel

Bijbel en dodencultus

In de zomer van 2009 bezocht ik een aantal theologische faculteiten in Indonesië. Bij die gelegenheid hield ik ook een lezing over de plaats van de dodencultus in de godsdienst van het oude Israël. Er is een groeiende consensus in het onderzoek over de veronderstelling dat de verering van de doden in Israël een grotere speelde dan op het eerste gezicht uit de lezing van het Oude Testament blijkt. Ik waagde een poging om op basis hiervan het probleem van de relatie tussen het christendom en de traditionele dodencultus in Indonesië opnieuw onder ogen te zien. Volgens de westerse missionarissen moest elk contact met de doden worden uitgebannen. Men kan zich afvragen of hun visie niet al te eenzijdig en wellicht ook al te zeer cultureel bepaald was.

De lezing is nu samen met de reactie van Gerrit Singgih gepubliceerd in het tijdschrift van de christelijke universiteit Duta Wacana in Yogyakarta.

Categorieën:over de Bijbel