Archief

Archive for april, 2012

Bijbelse theologie in Kampen

Voor het (zeker in zijn nieuwe vorm) fraaie tijdschrift Interpretatie schreef ik een stukje over het bijbels-theologische profiel van de theologische universiteit in Kampen. Nu deze opleiding voor theologen na ruim anderhalve eeuw vertrekt uit Kampen, roept dat enige weemoed op. De geschiedenis overziend besef je ook hoeveel er in die tijd is veranderd. Dat wordt met name duidelijk aan de manier waarop de discussie tussen geloof en wetenschap wordt gevoerd. Ik heb daarbij gelukkig heel wat meer ruimte dan mijn voorgangers.

Het is wel grappig dat mijn bijdrage in een nummer staat dat voor een groot deel gewijd is aan de bijzondere betekenis van het getal 3 in de Bijbel. Dat thema is natuurlijk in de eerste plaats gekozen met het oog op de tijd van het kerkelijk jaar, waarin veel aandacht is voor de belijdenis dat Jezus is opgestaan “ten derden dage”. Bij mijn promotie in 1986 in Kampen speelde het ook een rol. In mijn proefschrift heb ik onder andere geprobeerd aan te tonen dat het geloof in de opstanding uit de dood op de derde dag raakvlakken heeft met de oude Kanaänitische voorstelling van de vruchtbaarheidsgod Baäl van wie verteld wordt dat hij terugkeert uit het dodenrijk en dat zijn reis drie dagen duurt. In Hosea 6:2 wordt daar volgens mij naar verwezen. Het verklaart de afwijzende reactie op die woorden in de volgende verzen: de God van Israël wil niet beschouwd worden als een god zoals Baäl. Ik heb hierover in 2001 ook nog een artikel geschreven voor de feestbundel van Cees den Heyer, waarbij ik mij liet leiden door het feit dat Cees den Heyer helaas aan den lijve heeft moeten ondervinden dat de ruimte voor het gesprek tussen geloof en wetenschap soms nog beperkt is.

Overigens is deze discussie over Hosea 6 de schrijvers van de artikelen in Interpretatie over het getal 3 ontgaan.

Advertenties
Categorieën:over de Bijbel

Offeren

We zijn binnen het Christendom gewend aan de terminologie van het offer. Zeker in de tijd van Pasen is het gebruikelijk. Het speelt immers een grote rol bij de uitleg van zin en betekenis van het lijden en sterven van Jezus Christus. Maar is het allemaal wel zo vanzelfsprekend? Aansluitend bij profeten als Amos, Jesaja en Jeremia en bij Maimonides zou men er op zijn minst vraagtekens bij moeten plaatsen. Dat geldt ook voor de manier waarop de navolging van Christus verbonden wordt met zelfopoffering. Ik heb er een stukje over geschreven in het Christelijk Weekblad. Het Paasnummer is gewijd aan dit thema. Opvallend is hoe verschillend erover gedacht wordt.

Categorieën:over de Bijbel